Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Daruj 2%

Ceníme si prejavenú dôveru a ochotu, že ste sa rozhodli venovať vaše 2% práve OZ RELOHA, za čo Vám srdečne ĎAKUJEME. Ing. Roman Sládek – predseda   Údaje potrebné k poukázaniu 2% IČO: 42446198 Právna forma: občianske združenie Obchodné meno/Názov: Rešpekt,… Read More