Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Daruj 2%

Ceníme si prejavenú dôveru a ochotu, že ste sa rozhodli venovať vaše 2% práve OZ RELOHA, za čo Vám srdečne ĎAKUJEME.

Ing. Roman Sládek – predseda

 

Údaje potrebné k poukázaniu 2%

IČO: 42446198

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno/Názov: Rešpekt, Lojalita, Harmónia

Sídlo: Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika

 

Bližie info o postupe:

Od 15. januára 2019 Notárska komora SR zverejní zoznam prijímateľov 2% z dane, kde sa nachádzajú všetky organizácie, ktoré splnili stanovené podmienky a zaradili sa tak medzi organizácie uchádzajúce sa o 2% z dane fyzických a právnických osôb.

  • Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti

Do 15. február 2019 potrebujú všetci zamestnanci (fyzické osoby), požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti, ktoré sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (ak ste boli dobrovoľníkom viac ako 40 hodín, môžete venovať až 3%).

Vyhlásenie o poukázaní 2%  – na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane  – na stiahnutie

  • Dokedy sa dá darovať 2%

Ak ste živnostník/firma, termín pre podanie daňového priznania aj venovanie 2% je 31. marec 2019.

Ak ste zamestnanec, a robí vám daňové priznanie zamestnávateľ, už máte Potvrdenie o zaplatení dane, potrebujete vypísať tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2% (bude dostupné z finančnej správy začiatkom roka 2019). Termín na odoslanie dokumentov je 30. apríl 2019. Formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska.