Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Kontakt

V prípade, že máte záujem podporiť dobrú vec, nevahájte nás prosím kontaktovať, určite nájdeme spoločnú cestu.

 

 Kontaktné údaje:

Názov: Rešpekt, Lojalita, Harmónia

Sídlo: Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika

IČO: 42446198

DIČ: 2120279865

 

Web: www.reloha.sk

Mail: info@reloha.sk

Mobil: +421 (0) 910 299 911

 

Banka:VÚB, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

Číslo účtu: 3890436255/0200

IBAN: SK28 0200 0000 0038 9043 6255

SWIFT/BIC: SUBASKBX