Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Partneri

Naša vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa rozhodli pomôcť a podporiť tak fungovanie našej organizácie, ako aj tým, ktorým nezištná pomoc druhým nieje cudzia.

Ďakujeme.

 

P O D P O R U J E M E :

 

P A R T N E R I :