Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Foto

Na toto miesto pridávame fotodokumentáciu z realizovaných akcií či už priamo našou organizáciu, prípadne inými, kde sme sa rozhodli pridať ruku k dielu a podporiť tak dobrú vec.

Potravinová pomoc ľuďom bez domova
Ďeň zvierat v Slobode zvierat
Sprostredkovanie práce ľuďom v hmotnej núdzi
Mikuláš pre deti v DSS Sibírka
Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova
Vianočná akcia „Františkán“
Likvidácia nelegálnej skládky odpadu
Zber oblečenia pre Červený Kríž