Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Aktivity

Na toto miesto pridávame fotodokumentáciu z realizovaných akcií či už priamo našou organizáciu, prípadne inými, kde sme sa rozhodli pridať ruku k dielu a podporiť tak dobrú vec.

Korporátny zber šatstva a hračiek pre Červený Kríž
Zbierka a finančná podpora Brankovi T. na liečebný proces
Architektonická štúdia a vypracovanie projektu „Prechodné ubytovanie“
Zber oblečenia pre Červený Kríž
Likvidácia nelegálnej skládky odpadu
Vianočné darčeky „Františkán“
Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova
Mikuláš pre deti v DSS Sibírka
Sprostredkovanie zamestnania človeku v hmotnej núdzi
Deň zvierat v Slobode Zvierat
Potravinová pomoc ľuďom bez domova