Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Aktivity

Na toto miesto pridávame fotodokumentáciu z realizovaných akcií či už priamo našou organizáciu, prípadne inými, kde sme sa rozhodli pridať ruku k dielu a podporiť tak dobrú vec.

Finančná zbierka na pomoc v ťažkých životných časoch
Vianočný večierok pre deti z Detských domovou
Zber oblečenia pre OZ VAGUS
Charitatívny galavečer
Partnerstvo s OZ Fantázia detí
Podpora letného tábora pre deti z Detských domovov
Víkend s deťmi v Slobode Zvierat
Likvidácia nelegálnej skládky plastového odpadu v lese
Podpora relaxačno-rehabilitačného športového centra PIONIERSKA
Vianočná večera pre nocľaháreň MEA CULPA
Finančný príspevok Martinovi P. na rehabilitačný pobyt
Virtuálna adopcia psíka z výcvikovej školy pre vodiacich psov
Nákup a zbierka šatstva pre nocľaháreň Mea Culpa
Korporátny zber šatstva a hračiek pre Červený Kríž
Zbierka a finančná podpora Brankovi T. na liečebný proces
Architektonická štúdia a vypracovanie projektu „Prechodné ubytovanie“
Zber oblečenia pre Červený Kríž
Likvidácia nelegálnej skládky odpadu
Vianočné darčeky „Františkán“
Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova
Mikuláš pre deti v DSS Sibírka
Sprostredkovanie zamestnania človeku v hmotnej núdzi
Deň zvierat v Slobode Zvierat
Potravinová pomoc ľuďom bez domova