Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Vianočná večera luďom bez domova v nocľahárni Mea Culpa

S organizáciou Mea Culpa sme už mali predošlú skúsenosť so zbierkou a nákupom šatstva, teda príprava Vianočnej večere bola spoločne dohodnutá a pripravená na mieru pre dané podmienky. Zabezpečovali sme Vianočnú kapustincu s pečivom a ďalšími dobrotami pre odhadovaný počet 50 ľudí.

Ďakujeme podporovateľom združenia, bez ktorých si realizáciu našich aktivít len ťažko vieme predstaviť, vážime si to.