Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Podpora relaxačno-rehabilitačného športového centra PIONIERSKA

V rámci podpory voľnočasového centra Pionierska v Bratislave, sme poskytli možnosť prevádzkovateľom zbierať 2% z dane z príjmu právnických a fyzických osôb prostredníctvom nášho združenia, kde im pridelenú finančnú podporu preposielame. V centre sa priamo na recepcii nachádza infopult spolu s našimi kontaktnými údajmi, vizitkami a pred-pripravenými tlačivami na poukázanie finančných prostriedkov pre toto zariadenie.

Na spomínanom zariadení si nesmierne vážime priateľskú atmosféru, ktorá tam neustále panuje v časoch dobrých, no aj tých zložitejších. Je to miesto, kam ľudia radi chodia tráviť svoj voľný čas aktívnym spôsobom, či už športom rôzneho druhu, prípadne relaxačnými procedúrami poskytovanými so štatútom chránenej dieľne. Taktiež zastrešujú aktivity pohybovej školy a vedú tak k aktívnemu životnému štýlu nielen deti, pre ktoré sa akcie organizujú, ale aj ich rodičov.

Všetky tieto aktivity sú nám ako združeniu veľmi sympatické a boli by sme radi, keby podobných miest existovalo čo možno najviac, čo samozrejme bez finančnej podpory je mnohkrát ťažké dosiahnuť. Preto sa aspoň malým kúskom snažíme pomôcť aj tu, pokiaľ máme takú možnosť a veríme, že sa dobrovoľných prispievateľov vo forme darovania svojich 2% z dane z príjmu nájde pre tento projekt dostatok.

Dúfame, že ešte dlho budú šíriť pozitívne emócie medzi ľudí, minimálne tak ako doteraz, za čo im patrí veľká vďaka a uznanie.