Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Likvidácia nelegálnej skládky plastového odpadu v lese

Miesto skládky bolo nami objavené len náhodou, pri pravidelnej prechádzke so psom v prírode, v rámci spoznávania okolitých lesov pri Bratislave. Moment, keď sa človeku nedá nezamyslieť nad spoločnosťou v ktorej žijeme, kde sú ľudia schopní si dať námahu vyniesť množstvo plastového odpadu do lesa provizórnou cestou, namiesto do zberného dvora odpadu, kde odpad separujú.

Dali sme si v rámci našej organizácie záväzok túto skládku na naše náklady zlikvidovať a poukázať aspoň takouto formou na ľudskú intoleranciu k okolitému životnému prostrediu, o ktoré sa spoločne delíme a iné némame, ani pre ďaľšie generácie.

Finančné prostriedky použité na nákup pomôcok potrebných pri zbere odpadu pochádzali z dobrovoľných príprevkov našich podporovateľov, za čo im patrí naša vďaka.