Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Zber oblečenia pre OZ VAGUS

Zbierky šatstva sú u nás už pomerne pravidelná aktivita, čomu sa veľmi tešíme, nakoľko ide o nenáročnú formu pomoci, čo sa týka realizácie, kde na jednej strane pomôžeme upratať vaše skrine od nepoužívaných vecí a na druhej strane tieto veci budú ďalej niekomu plnohodnotne slúžiť a bude z nich mať radosť ako z nových.

U nás tieto zozbierané veci zhromažďujeme a následne ich doručujeme do konkrétnych humanitárnych organizácií, kde ich odovzdávajú ľuďom v núdzi. Tentokrát sme sa rozhodli podporiť zbierku šatstva organizácie VAGUS, venujúcej sa práci s ľuďmi bez domova, kde zbierky pravidelne prebiehajú a podporiť ich tak pred zimným obdobím, kedy je takáto forma pomoci veľmi vítaná.

V nami podporenom projekte DOMEC fungujú ako nízkoprahové denné a integračné centrum pre ľudí bez domova a pracujú na princípoch postupnej a odbornej sociálnej práce s týmito ľuďmi. Je jedným z kľúčových projektov tejto organizácie zameraných na riešenie situácie ľudí bez domova, kde hlavnou myšlienkou projektu je vrátiť týmto ľuďom odhodlanie, sebadôveru a energiu pre riešenie svojej situácie, čo vo väčšine prípadov nieje jednoduché.

My ďakujeme všetkým, čo sa do našej zbierky zapojili, vážime si Vašu ochotu prispieť prostredníctvom našej organizácie do projektu. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať  a odovzdať pomerene veľké množstvo oblečenia pre rôzne vekové kategórie oboch pohlaví, čo evidentne potešilo. Samozrejme sme mysleli na zimné bundy, topánky, ako aj rôzne iné praktické a hlavne potrebné kúsky oblečenia.