Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

O nás

Organizácia Rešpekt, Lojalita, Harmónia – RELOHA, bola oficiálne zaregistrovaná v roku 2015 formou občianskeho združenia, kde hlavnou myšlienkou zakladateľov bolo poskytovanie rôznej formy humanitárnej pomoci v rámci možností organizácie a jej členov, prípadne dobrovoľníkov s čo najširšou pôsobnosťou.

Sme kolektív ľudí z rôznych profesijných oblastí, ktorých spája chuť urobiť v živote niečo nad rámec očakávaného, niečo, z čoho nemáme osobný prospech a bude inšpirovať verejnosť k podobným činom, prinesie nádej do každodenného života a dodá pocit, že aj malá pomoc môže niekedy znamenať veľmi veľa.

Každá forma Vašej pomoci je vítaná a bude zaručene ocenená tými, ktorí to najviac potrebujú, za čo Vám menom organizácie RELOHA srdečne ďakujeme.

 

Orgánmi združenia sú:

  1. Najvyšší orgán: Valné zhromaždenie – tvoria ho všetci členovia združenia RELOHA;
  2. Výkonný orgán: Predsedníctvo – tvoria ho 3 členovia volení Valným zhromaždením;
  3. Štatutárny orgán: Predseda – riadi jeho činnosť a koná v jeho mene;
  4. Kontrolný orgán: Revízor