Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, Slovenská republika info@reloha.sk +421 910 299 911

Charitatívny galavečer

V rámci nášho partnerstva a ďaľšej plánovanej spolupráce s OZ Fantázia detí sme boli pozvaní na charitatívny ďakovný večierok a ocenení za našu pomoc a podporu pri realizácii aktivít tejto organizácie.

Touto cestou ešte raz ďakujeme za ocenenie, vážime si naše partnerstvo a tešíme sa na pripravovanú spoluprácu.